الگوی دریافتی میکروفن ها

الگوی دریافتی میکروفن و نمودارهای پاسخ قطبی چگونگی دریافت صدا توسط میکروفن را در فرکانس‌های مختلف نشان می‌دهد. با مقایسه اندازه و شکل دریافت فرکانس‌های مختلف، می توان شناخت خوبی از پاسخ خارج از محور میکروفن پیدا کرد و یا رفتار آن را با فرکانس‌هایی که از زوایای گوناگون به کپسول برخورد می‌کنند؛ مورد بررسی قرار داد.
نمودار پاسخ قطبی هنگامی رسم می شود که میکروفن در مرکز نقشه و رو به زاویه صفر درجه قرار داشته باشد. به منظور جلوگیری از بهم ریختگی نقشه قطبی، فقط یک طرف هر فرکانسی نشان داده می شود، حتی اگر الگوی آن متقارن (symmetrical) باشد.

دسته بندی میکروفن ها از لحاظ جهت های دریافت صدا :

       تک جهتی (Unidirectional)

       دو جهتی (Bidirectional)

       تمام جهتی (Omnidirectional)

تک جهتی (Unidirectional)
این میکروفن نسبت به صدا فقط از یک مسیر حساس است. سه الگوی تک جهتی عبارتند از: کاردیوئید، سوپر کاردیوئید و هایپر کاردیوئید.

800px-Polar_pattern_cardioidالگوی تک جهتی کاردیوئید

دو جهتی (Bidirectional)
میکروفون های دارای الگوی قطبی Figure-8 حساسیت یکسانی نسبت به صداهای جلو و عقب یا دو مسیر مخالف دارند، اما صدایی که از اطراف بیاید را رد می کنند. در نتیجه الگوی آن ها شبیه عدد ۸ است که در آن کپسول میکروفون در محل تقاطع قرار دارد. به این الگو bi-directional نیز گفته می شود. این میکروفن کاربرد فراوانی ندارد اما به عنوان مثال می توان در یک مصاحبه دونفره که رودرروی یکدیگر قرار دارند از آن استفاده کرد.

800px-Polar_pattern_figure_eight

الگوی دو جهتی

تمام جهتی (Omnidirectional)
این میکروفن نسبت به صدا از تمامی مسیرها به یک اندازه حساس است. شکل گرافیکی این الگو به صورت دایره ای است. میکروفون های omni اثر نزدیکی (proximity effect) از خود نشان نمی دهند. همه میکروفون ها در ابتدا omni هستند و با اعمال فرآیندهای مهندسی ساختارهای هدایتی در آن ها ایجاد می شود. میکروفون های omni برای ضبط صدای اتاق به همراه هر آن چه ضبط می کنید یا مثلا مواقعی که میکروفن باید ثابت بماند اما منبع صدا در حالت حرکت است مناسب است.

800px-Polar_pattern_omnidirectional

الگوی تمام جهتی

نکته :
میکروفون های تمام جهتی، غیر جهتی نیز نامیده میشوند و میکروفون های تک جهتی، جهتی نیز نامیده میشوند.

دسته بندی میکروفن های تک جهتی :

       کاردیوئید (Cardioid)

       سوپر کاردیویید (Supercardioid)

       هایپرکاردیویید (Hypercardioid)

کاردیوئید (Cardioid)
800px-Polar_pattern_cardioidمیکروفون هایی که دارای الگوی کاردیوید هستند صدایی که در جلوی آن ها ایجاد می شود را بهتر “دریافت می کنند” و صدایی که در اطراف یا پشت میکروفون باشد را رد می کنند. شکل گرافیکی این الگو یادآور شکل قلب است (به همین دلیل به آن کاردیوید گفته می شود). قابلیت رد کردن صدا از پشت میکروفون، الگوی کاردیوید را در شرایطی که چندین میکروفون به کار می روند و در جایی که دریافت مقدار زیادی از فضای اتاق مورد نیاز نیست، کارآمد می سازد. این میکروفون ها هم در استودیو و هم در اجرای زنده محبوب هستند و در درصد بالایی از کاربردهای میکروفون مورد استفاده قرار می کیرند. به یاد داشته باشید که مانند همه میکروفون های non-omnidirectional، میکروفون های کاردیوید اثر نزدیکی (proximity effect) را نشان می دهند (افزایش پاسخ به فرکانس بیس زمانی که میکروفون به منبع بسیار نزدیک باشد).

سوپر کاردیوئید (Supercardioid)

ساختار قطبی سوپرکاردیوئید نسبت به کاردیوید هدایتی تر (directional) است. برخلاف کاردیوئید، سوپر کاردیویید دارای بخش حساس در پشت خود است که صدا را دریافت می کند، که باعث می شود میکروفون گذاری با آن ها کمی دشوار باشد.

بیشترین اختلاف در میزان صدای دریافتی از مقابل و پشت میکروفون فیدبک بیشتر نسبت به میکروفون کاردیوئید در اجرای زنده و در جایی که بلندگو ها نزدیک میکروفن باشند.

800px-Polar_pattern_supercardioid

هایپرکاردیوئید (Hypercardioid)

ساختار قطبی هایپرکاردیوئید نسبت به سوپرکاردیوئید هدایتی تر (directional) است. همانند سوپر کاردیوئید، هایپرکاردیوئید دارای بخش حساس در پشت خود است که صدا را دریافت می کند، که باعث می شود میکروفون گذاری با آن ها کمی دشوار باشد.
در میکروفون های یک جهتی این الگوی دریافت بیشترین تضعیف را در کناره های خود دارد.
فیدبک بیشتر نسبت به میکروفون سوپر کاردیوئید در اجرای زنده و در جایی که بلندگو ها نزدیک میکروفن باشند.

800px-Polar_pattern_hypercardioid

تک ورودی یا چند ورودی بودن :
تک جهتی بودن یک میکروفون، با حذف صداهایی که از جهات ناخواسته می آیند، از طریق سوراخ هایی در کناره ها و یا پشت میکروفون میسر میشود. (به همین دلیل، شما نباید این سوراخ ها را با دست یا نوار بپوشانید).
میکروفون های جهتی به دو صورت تک ورودی (که سوراخ هایی در کپسول خود دارند) و چند ورودی (که سوراخ هایی در کپسول و در امتداد بدنه خود دارند) موجود هستند. در یک میکروفون جهتی تک ورودی، سوراخ های ورودی عقب، تمام بسامدها را کنترل میکنند. در میکروفون جهتی چند ورودی که دارای چندین سوراخ مجزا است، هر یک به باند بسامد خاصی اختصاص دارند. سوراخ های نزدیکتر به دیافراگم بسامدهای بالاتر را پردازش میکنند؛ سوراخ های دور از دیافراگم، بسامدهای پایینتر را پردازش میکنند. سوراخ ها اثر مجاورت یک میکروفون را تحت تاثیر قرار میدهند.

تقسیم بندی میکروفن از لحاظ تعداد الگوهای دریافتی :

       الگوی دریافتی ثابت

       الگوی دریافتی متغییر یا میکروفن چند جهتی

       میکروفن های سیستم

الگوی دریافتی ثابت
این میکروفن ها دارای یک الگو های دریافتی ثابت برای مثال کاردویید ، سوپر کاردیویید و هایپر کاردویید و… هستند.

الگوی دریافتی متغییر یا میکروفن چند جهتی (Multidirectional or Polydirectional)
shekle-22میکروفن چند جهتی با بکارگیری دو دیافراگم و یک سوییچ برای انتخاب یا تناسب بین آنها دو یا چند الگوی دریافت را تامین می کند .
این میکروفن ها قابلیت تغییر Directionality را بر حسب نیاز تامین می کند که در برخی دوربین ها از این نوع میکروفن ها استفاده می شود. نوع هوشمند این میکروفن در دوربینها با توجه به جهت و میزان zoom می تواند Directionality خود را تغییر دهد.

میکروفن های سیستم ( System microphone)
shekle-23-bنوع دیگر میکروفن چند جهتی ، میکروفن سیستم است . در این میکروفن ها از سرها یا کپسول های قابل تعویضی استفاده می شود که هرکدام الگوی دریافت خاصی دارند ومی توان آنها را روی یک پایه مشترک قرار داد. میکروفن های سیستم ، خازنی هستند و به همین دلیل در پایه آنها منبع تغذیه و پیش تقویت کننده قرار دارد و کپسول میکروفن به آسانی روی پایه (بدنه) پیچ می شود. هرکدام از کپسول های جهتی ، تمام جهتی و دو جهتی ، کاردویید ، سوپر کاردیویید و هایپر کاردویید را می توان روی پایه نصب کرد .

دیدگاهتان را بنویسید